top of page

#játék Fogyjunk együtt! /lezárva


Ki akar velem fogyni? 😎

A változókorban sok minden változik, de egyvalami biztos:

fokozódik a hízásra való hajlam!

👉Egy egyedülálló programhoz keresek 2 olvasót, akik egy hónapig velem együtt kipróbálhatják az Alakorvoslás Program nemrégiben indult Menopauza Programját.

👉Dr. Farkas Kitti alapító és Dr. Bajnok Éva endokrinológus, obezitológus szakorvosok segítik majd az új táplálkozási szokásaink kialakítását, hiszen nem csak a fogyás a cél.

👉A programhoz mindent biztosítunk, nem kell semmit megvásárolni.


Olyanok a jelentkezését várom, akik

- elszántak és lelkesek 💪

- hajlandóak heti egy videóban velem megtárgyalni a fejleményeket (nem élő), amit ki fogok tenni az Internetre és adminisztrálják magukat (mit esznek/mozognak. stb), hogy a végén lássuk, ki hogyan teljesített.

- tudnak főzni! 😉

Kommentben írd meg, hogy neked mi a legnehezebb a változókori fogyásban!

A játék 2022. január 25. 23:59-ig tart.

Sorsolás: 2022. január 26-án.

Az első találkozó február 3-án (csütörtökön) lesz 12.30-14 óra között, ahova egy friss laborral szükséges érkezni a teljes állapotfelmérés érdekében.

Hajrá! Én nagyon várom! ❤


Nyertesek: Víg Zsuzsi + Ánik Edit


**********

A játékban való részvétellel elfogadod a nyereményjáték szabályzatát, amit az ivanyiorsolya.hu oldalon találsz. Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Iványi Orsolya - Éljenek a 40 feletti nők (a továbbiakban: Szervező) hivatalos magyar Facebook oldalán meghirdetett ingyenes Nyereményjátékokra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A játék Szervezője és lebonyolítója a Iványi Orsolya, továbbiakban: Szervező.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.


A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, természetes személy, komment alapú játék esetén Facebook-regisztrációval rendelkező, Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a Jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.


A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.


A játék leírása

A játék komment alapú: Facebook-felhasználóként lehet játsazni az Iványi Orsolya- Éljenek a 40 feletti nők oldalon meghirdetett Játékban a feltett kérdésre válaszolva.

A megfejtést elküldő („Játékos”), a válasz megadásával magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Nyereményjáték Szabályzatot.

Amennyiben a Játékos Facebookon használt felhasználóneve eltér a valódi nevétől, úgy e-mailes beküldés esetén ezt a jelentkezéskor kérjük feltüntetni pontos beazonosíthatóság céljából; komment alapú Játék esetén pedig a nyertessel, a Szervező által kezdeményezett adategyeztetés során kérjük utólag megadni.


Az elküldést követően a Játékos által szerkesztett kommentek érvénytelenek. A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult a kommentjét törölni, illetve megkérni a Szervezőt arra, hogy a kommentjét törölje, a komment törlését viszont úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja.


A Játék időtartama

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, a sorsoláson nem vesznek részt. Más egyéb módon érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.


Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni

– valamennyi, adott Játékkal kapcsolatban feltett valamennyi kérdésre történő válaszadással,

– az adott Játéknál kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadásával, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek

– az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadásával, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos meglétével.


FONTOS SZABÁLY: egy Játékos kizárólag egy valós FB profilról küldheti el kommentben a megfejtést.


Ha valaki mégis többször küldi el a megoldásokat vagy szavazatokat a fenti két beküldési mód bármelyikére vonatkozóan, az kizárásra kerül az adott Játékból a tisztesség és a többi, szabályosan játszó Játékos érdekében.

A Játékos a felhívásban feltett kérdésre adott válasszal a jelen Szabályzatot elfogadja, és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.


Nyeremény


A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák.

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék vagy szolgáltatás, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, kivéve egyes belépőjegyeket, külön egyeztetés alapján.

A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át készpénzre.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni.

A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése

A nyeremények az egyes Játékok lezárultát követően kerülnek kisorsolásra, azon Játékosok között, akik lájkolják az adott magazin Facebook-oldalát, helyesen válaszolnak a Játék során megadott tudásalapú kérdésre e-mailben vagy kommentben, ezen kívül ha az adott játék felhívása erről rendelkezik, az adott Játékban megadott számú első helyes megfejtő(k) között vannak.

A Szervező a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően 48 órán belül e-mailben értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését a Játékos e-mail vagy Facebook komment játék esetén a megfejtést tartalmazó posztbejegyzésre adott válasszal, vagy a Játékos privát üzenet elérhetőségén kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása – melyeket már e-mailes beküldés esetén a Játékra történő jelentkezéskor, komment alapú Játék esetén pedig az utólagos egyeztetés folyamán szükséges megadni. A nyerteseknek a felhívást követő 5 (öt) napon belül kell válaszolniuk a Szervező megkeresésére, a megadott csatornán.


A sorsolás alkalmával pótnyertesek sorsolására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Szervező, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.


Nyeremény kézbesítése

A Szervező gondoskodik a nyeremény kihirdetéséről. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyeremény nem átruházható.


Add to your post

Comentarios


DSC_3796.jpg

Iványi Orsolya, Vichy Neovadiol Változókor nagykövet

Ha még többet szeretnél megtudni rólam, ide kattints!

Hírlevél

Köszönöm a feliratkozást!

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
bottom of page