top of page

Nyereményjáték: Toman Diet x Éljenek a 40 feletti nők!


Az egyik legnagyobb kihívásunk a menopauza során, hogy egészségesek maradjunk. Egészségesnek lenni több tényezős állapot, amikor a fizikai, mentális és szociális jóllét megvalósul, akkor érezzük magunkat annak. És ezért tenni kell, főleg 40 felett. Az én mottóm: jól és megfelelően aludni, enni, mozogni, stresszmentesíteni és kapcsolódni másokhoz.

A megfelelő testi állapot - direkt nem kg-ot írtam - kiemelkedően fontos a változókorban, hiszen az elhízás több száz betegség okozója lehet, és hogy ebben az amúgy is nehéz életszakasztban ne veszítsük el az önbizalmunkat és önbecsülésünket amiatt, hogy egy teljesen természetes hormonális változáson megyünk keresztül, amelynek az elhízás is lehet az egyik velejárója. Tudom, hogy ez nem könnyű, jómagam is keresztülmentem ezen, és a munka magamon még most is tart, soha nem is lesz vége.:)


Egy egyedülálló programhoz keresünk most egy jelentkezőt, aki kipróbálná a Toman Diet Menopauza programot és emellett új életmód szokásokat is szeretne kialakítani, hiszen nem csak a fogyás a cél. A programhoz mindent biztosítunk.


Olyanok a jelentkezését várjuk, akik

- elszántak és lelkesek ( a program hossza min 1, maximum 3 hónap, az elvárt fogyás mértékétől függően)

- hajlandóak ország-világ szeme láttára végigcsinálni a programot, vagyis kikerül az Internetre, szerintem ez is egy szép motiváció! :)

- el tudnak jönni 2 alkalommal (első és utolsó konzultáció) Budapestre (a köztes konzultációk online történnek)


Miből áll a speciális Menopauza program?

- Szakértői segítséget kapsz és folyamatosan "nyomonkövetnek".

- Tanácsok az életmódváltáshoz: szakértőktől személyre szabott életmód tanácsokat

kapsz, mely az étrendre és a mozgásra is kiterjed.

- Egy speciális mérleg segítségével felmérik a vendégek jelenlegi fizikai állapotát

(testsúly, BMI érték, zsír-izom arány, zsigeri zsír érték), és ezt nyomon követik végig

a diéta során.

- Változatos ízvilág, nem lesz unalmas a diéta, itt mindenki megtalálja a fogára valót.

- A Toman Diet nem csak a fogyásban, hanem az elért eredmények hosszú távú

megtartásában is segít.

- Találkozol Tomán Szabinával :)


A jelentkezés feltétele: töltsd ki ezt a Google Formot:


A játék 2024. január 31. 00.00-ig tart.

Sorsolás: 2024. február 1-jén 10 órakor.


Az első találkozó február 2-án lesz, ahol találkozhatsz Tomán Szabinával és velem.


HAJRÁ! Éljenek a 40 feletti nők!


**********

A játékban való részvétellel elfogadod a nyereményjáték szabályzatát, amit lentebb találsz.

 

Toman Diet X Éljenek a 40 feletti nők játékszabályzat


A játékban való részvétellel elfogadod a nyereményjáték szabályzatát, amit az ivanyiorsolya.hu oldalon találsz. 


Nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Iványi Orsolya - Éljenek a 40 feletti nők  (a továbbiakban: Szervező) hivatalos magyar Facebook oldalán meghirdetett ingyenes Nyereményjátékokra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.


A játék Szervezője és lebonyolítója a Iványi Orsolya, továbbiakban: Szervező.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.


A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, természetes személy, komment alapú játék esetén Facebook-regisztrációval rendelkező, Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a Jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.


A játék leírása

A játék során egy kérdőívet kell kitölteni: az Iványi Orsolya- Éljenek a 40 feletti nők FB oldalon meghirdetett Játékban lehet játszani a kérdőív kitöltésével.

A kérdőívet kitöltő („Játékos”), a válaszok megadásával magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Nyereményjáték Szabályzatot.


A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult megkérni a Szervezőt arra, hogy az általa kitöltött kérdőívet törölje, ezzel a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja.


A Játék időtartama

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes posztok tartalmazzák.  A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, a sorsoláson nem vesznek részt. Más egyéb módon érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.


Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni

– valamennyi, adott Játékkal kapcsolatban feltett valamennyi kérdésre történő válaszadással,

– az adott Játéknál kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadásával, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek

– az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadásával, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos meglétével.


A Játékos a kérdőívben szereplő kérdésekre adott válaszokkal a jelen Szabályzatot elfogadja, és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.


Nyeremény

A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák.

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

A nyeremények másra át nem ruházhatók.

A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át készpénzre.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni.

A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése

A nyeremények az egyes Játékok lezárultát követően kerülnek kisorsolásra, azon Játékosok között, a Játék során a kérdőívben megadott kérdésekre válaszolnak.

A Szervező a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően 48 órán belül e-mailben értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését a Játékos kérdőívben megadott e-mail címén kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, e-mailcím és telefonszám megadása – melyeket már e-mailes beküldés esetén a Játékra történő jelentkezéskor, komment alapú Játék esetén pedig az utólagos egyeztetés folyamán szükséges megadni. A nyerteseknek a felhívást követő 5 (öt) napon belül kell válaszolniuk a Szervező megkeresésére, a megadott csatornán.


A sorsolás alkalmával pótnyertesek sorsolására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Szervező, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.


Nyeremény kézbesítése

A Szervező gondoskodik a nyeremény kihirdetéséről. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi átadása érdekében. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyeremény nem átruházható. 

 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A GDPR KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉHEZ

Az Ön által megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a Iványi Orsolya - Éljenek a 40 feletti nők (továbbiakban Adatkezelő) számára. Az Adatkezelő az internet használata útján, részére eljuttatott valamennyi személyes adatot ugyanolyan magas szintű védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton vagy formában bocsátották volna rendelkezésére.

A GDPR kérdőív kitöltése során a https://t.ly/N5Xuo  oldalon elektronikusan megadott személyes adatokat az Adatkezelő kezeli. A Felhasználó (továbbiakban Felhasználó vagy Érintett) által az interneten keresztül történő GDPR kérdőív kitöltés során megadott adatok valódiságáért és pontosságáért az Adatkezelő nem felel.

 1. Az adatkezelő adatai

 • Az Adatkezelő megnevezése: Iványi Orsolya

 • Az Adatkezelő képviselője: Iványi Orsolya

 • A gazdasági társaság ügyvezetője:-

 • Az Adatkezelő cégjegyzékszáma: -

 • Az Adatkezelő székhelye: -

 • Az Adatkezelő telefonos elérhetősége: +36706265686

 • Az Adatkezelő elektronikus elérhetősége: ivanyiorsolya@gmail.com

 • Az Adatkezelő postai címe: Vác, 2600, Végh Dezső u. 14. 

 • Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: nem foglalkoztat ilyen személyt az Adatkezelő.

2. Az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata során mindig alkalmazza és betartja a rá és tevékenységére vonatkozó hatályos jogi szabályozást, különösen a következőket:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

 • A 2011. évi CXII. törvényt, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.).

 • A 2008. évi XLVIII. törvényt, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 • A 2001. évi CVIII. törvényt, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.).

 • Az 1995. évi CXIX. törvényt, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Kkt.).

3. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő kérdőív formában gyűjt személyes adatokat Toman Diet X Éljenek a 40 feletti nők pályázat során, amely egy nyereményjáték. Az Adatkezelő a leírt céltól eltérően nem használja fel az Érintett személyes adatait.


4. Az adatkezelés jogalapja

 • Az adatkezelésre a Felhasználók önkéntes és kifejezett hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulás megadása az Adatkezelő https://t.ly/N5Xuo  oldalán, a GDPR kérdőív kitöltésekor, ezen tájékoztató egyidejű elektronikus elolvasásával és elfogadásával történik meg.

 • A Felhasználó személyes adatait nem köteles megadni, de a GDPR kérdőív kitöltésének és beküldésének előfeltétele, mert ennek hiányában részére árajánlat küldése nem valósítható meg.

 1. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő honlapján lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges, azonban a GDPR kérdőív kitöltéséhez, a szolgáltatás igénybevételéhez a következő személyes adatok megadása szükség: Név, Email, Súly, Testmagasság, Életkor

 1. Az adatkezelés időtartama

 • Összességében, alapesetben, a GDPR kérdőív beérkezését követően a kapcsolódó személyes adatokat 30 napig kezeli az Adatkezelő, majd azokat törli.

 1. Az Érintett jogai személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

 • Átlátható tájékoztatást kapjon az adatainak kezelésével kapcsolatban.

 • Visszajelzést kapjon az adatkezelés folyamatban levőségéről és az átlátható tájékoztatásban szereplő információkat megkapja.

 • A rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsék, vagy a hiányos személyes adatokat kiegészítsék.

 • A rá vonatkozó személyes adatokat töröljék.

 • Kérésére az Adatkezelő az adatkezelést korlátozza.

 • Személyes adatait megfelelő formátumban megkapja és azokat más adatkezelőnek továbbítsa.

 1. A személyes adatok törlése

 • Az adatkezelő törli az Érintett személyes adatait a GDPR kérdőív beérkezését követően 30 nappal.

 • Amennyiben az Érintett kéri személyes adatainak törlését az Adatkezelő 15 napon belül törli azokat.

 • Amennyiben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy a bíróság az Érintett személyes adatainak törlését kéri, akkor az a jogerős határozatban, végzésben foglaltak szerint történik meg.

 1. Az adatok megismerése

Az adatkezelés időtartama alatt, az adatkezeléssel érintett adatokat az Adatkezelő által foglalkoztatott munkavállalók, feladatuk ellátáshoz szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg, titoktartási kötelezettség terhe mellett.

 1. Adattovábbítás

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, a 11. pontban megnevezett adatfeldolgozókon, valamint a hatályos jogszabályokban megfogalmazott előírások kivételével, harmadik félnek nem továbbítja.

 1. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő, az 5. pontban felsorolt személyes adatok kezelése során, az adatok tárolásának és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében, tárhely szolgáltatás céljából adatfeldolgozókat vesz igénybe. Más célból az Adatfeldolgozókat nem veszi igénybe az Adatkezelő. Az adatfeldolgozás időtartamát az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók közötti hatályos szerződés tartalmazza.

Az adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Az Adatkezelő, más adatfeldolgozót nem vesz igénybe ezen adatkezelés során.

 1. Az Érintett jogérvényesítési lehetőségei

 • Személyes adataival kapcsolatos jogait az Adatkezelőnél, az 1. pontban felsorolt elérhetőségeken keresztül érvényesítheti. Az Adatkezelő a hatályos szabályozások alapján a hozzá beérkezett kérelmet, panaszt kezeli és az eljárás eredményéről az Érintettet tájékoztatja.

 • Az Érintett az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., weboldal: naih.hu) fordulhat.

 • Az Érintett jogosult bírósági eljárást indítani az Adatkezelő tevékenységi helye szerint illetékes bíróságon, amennyiben a hatályos jogszabályok szerinti jogait az Adatkezelő megsértette.

 1. Titoktartás

Az Adatkezelő, a partnerei, ügyfelei személyére, adataira, az Adatkezelővel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli.

 1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott és általa kezelt személyes adatokat saját tulajdonú és üzemeltetésű, illetve a 11. pontban megjelölt Adatfeldolgozók által üzemeltetett szervereken tárolja. Az említett szerverek, a jogosulatlan felhasználás és az azzal kapcsolatos visszaélések megelőzése érdekében, korszerű, a technológiai fejlettségnek megfelelő műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedések vannak védve. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók biztonsági eljárásaikat rendszeresen ellenőrzik és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztik.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa.


Kommentare


DSC_3796.jpg

Iványi Orsolya, Vichy Neovadiol Változókor nagykövet

Ha még többet szeretnél megtudni rólam, ide kattints!

Hírlevél

Köszönöm a feliratkozást!

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
bottom of page