top of page

Lezárva! - Nyerj! Mentális turbó változókori panaszokra: Japonica Femina nyereményjáték☆ ♡ ☆ JÁTÉK ☆ ♡ ☆

A februári #havitizesben már ajánlottam nektek a Japonica Feminat, "mentális turbóként" emlegettem, most HÁRMAN is kipróbálhatják!

A játékban való részvételhez a következő kérdésre kell válaszolni kommentben ☞ Mire jó a Japonica Femina?

A játék 2022. április 6-ig 23:59 ig tart.

Sorsolás: 2022. április 7-én.

Hajrá! Orsi ♡

**********

Sok levelet kapok, hogy milyen hormonmentes készítményt ajánlanék változókori panaszok enyhítésére, én ilyenkor mindig azt válaszolom, hogy el tudom mondani, hogy én mit szedek, de az nem biztos, hogy neked be fog válni, mert ahány nő, ahány menopauza, és mindenképpen érdemes kísérletezni, így teszek én is.

**********

Itt olvashatod a termékről a leírásomat: https://bit.ly/ivanyiorsolya-havitizes-februar

A játékban való részvétellel elfogadod nyereményjáték szabályzatát, amit itt találsz meg: ezt majd egy blog posztban lesz, hogy én vagyok a játék szervezője

Megvásárolni itt lehet, május 23-ig 10% kedvezmény az olvasóimnak meno10 kóddal: https://goodwill.hu/termek/japonica-femina/ Egy dobozban 2 havi adag van, ára 7690 Ft. A kedvezmény 2022.05.23-ig érvényes, más kuponkóddal nem összevonható. Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

**********


Nyertesek:

Könyvesné Gyúró Andrea

Pap Andrea

András Rozi

Gratulálok! 

A játékban való részvétellel elfogadod a nyereményjáték szabályzatát, amit az ivanyiorsolya.hu oldalon találsz.

Nyereményjáték szabályzat A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Iványi Orsolya - Éljenek a 40 feletti nők (a továbbiakban: Szervező) hivatalos magyar Facebook oldalán meghirdetett ingyenes Nyereményjátékokra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel. A játék Szervezője és lebonyolítója a Iványi Orsolya, továbbiakban: Szervező. A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat. A Játékban résztvevő személyek A Játékban részt vehet minden, természetes személy, komment alapú játék esetén Facebook-regisztrációval rendelkező, Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a Jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost. A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak. A játék leírása A játék komment alapú: Facebook-felhasználóként lehet játszani az Iványi Orsolya- Éljenek a 40 feletti nők oldalon meghirdetett Játékban a feltett kérdésre válaszolva. A megfejtést elküldő („Játékos”), a válasz megadásával magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Nyereményjáték Szabályzatot. Amennyiben a Játékos Facebookon használt felhasználóneve eltér a valódi nevétől, úgy e-mailes beküldés esetén ezt a jelentkezéskor kérjük feltüntetni pontos beazonosíthatóság céljából; komment alapú Játék esetén pedig a nyertessel, a Szervező által kezdeményezett adategyeztetés során kérjük utólag megadni. Az elküldést követően a Játékos által szerkesztett kommentek érvénytelenek. A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult a kommentjét törölni, illetve megkérni a Szervezőt arra, hogy a kommentjét törölje, a komment törlését viszont úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja. A Játék időtartama A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, a sorsoláson nem vesznek részt. Más egyéb módon érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. Jelentkezés a Játékra A Játékra jelentkezni – valamennyi, adott Játékkal kapcsolatban feltett valamennyi kérdésre történő válaszadással, – az adott Játéknál kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadásával, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek – az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadásával, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos meglétével. FONTOS SZABÁLY: egy Játékos kizárólag egy valós FB profilról küldheti el kommentben a megfejtést. Ha valaki mégis többször küldi el a megoldásokat vagy szavazatokat a fenti két beküldési mód bármelyikére vonatkozóan, az kizárásra kerül az adott Játékból a tisztesség és a többi, szabályosan játszó Játékos érdekében. A Játékos a felhívásban feltett kérdésre adott válasszal a jelen Szabályzatot elfogadja, és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

Nyeremény A Játék nyereményét a Játék leírása tartalmazza. A nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos. Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék vagy szolgáltatás, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy kerül átadásra. A nyeremények másra át nem ruházhatók, kivéve egyes belépőjegyeket, külön egyeztetés alapján. A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át készpénzre. A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni. A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését. A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése A nyeremények az egyes Játékok lezárultát követően kerülnek kisorsolásra, azon Játékosok között, akik helyesen válaszolnak a Játék során megadott tudásalapú kérdésre kommentben. A Szervező a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően 48 órán belül üzenetben/e-mailben értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését a Játékos e-mail vagy Facebook komment játék esetén a megfejtést tartalmazó posztbejegyzésre adott válasszal, vagy a Játékos privát üzenet elérhetőségén kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről. A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása – melyeket már e-mailes beküldés esetén a Játékra történő jelentkezéskor, komment alapú Játék esetén pedig az utólagos egyeztetés folyamán szükséges megadni. A nyerteseknek a felhívást követő 5 (öt) napon belül kell válaszolniuk a Szervező megkeresésére, a megadott csatornán. A sorsolás alkalmával pótnyertesek sorsolására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Szervező, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad. Nyeremény kézbesítése A Szervező gondoskodik a nyeremény kihirdetéséről. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A nyeremény nem átruházható.

Comentarios


DSC_3796.jpg

Iványi Orsolya, Vichy Neovadiol Változókor nagykövet

Ha még többet szeretnél megtudni rólam, ide kattints!

Hírlevél

Köszönöm a feliratkozást!

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
bottom of page